Thực hành Keil C, chạy led đơn từ phải sang trái.

Bài thực hành cho các bạn học lập trình với 89S52 hoặc các IC dòng 89 khác. Ứng dụng  thực tế rất rõ ràng đó là phần chạy đường viền của các bảng quảng cáo led mà bạn thường thấy ngoài đường.


Mạch thực hành thì bạn có thể mua ở chợ nhật tảo. Code như sau
#include <REG52.H>

unsigned char Data, dl=150;
void delay_ms(unsigned int ms) //hàm trễ mili giây
{
  unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<121;j++);
}  
void right2left(unsigned char delay //dịch 1 bit từ phải sang trái
{  
unsigned char i=0;
Data = 0x01;
for(i=0;i<8;i++){ 
P2=Data;
Data <<=1; // data = data<<1
delay_ms(delay);
}  
}

void main(){
while(1){
P0= P1 = P2 = 0x00;
right2left(dl);
}
}

Video clip giới thiệu


Nguồn vnMedian.com 
(bạn cần ghi rõ nguồn nếu phát hành lại nội dung này)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.