Dùng Arduino làm bộ sạc bình và bộ điều khiển đèn bàn

Nhân dịp thiết kế bộ sạc bình acquy cho một người bạn, thay vì chỉ đơn thuần là bộ giám sát điện thế, dòng điện để sạc bình, thì tôi muốn thiết bị nó có nhiều chức năng hơn, thông minh hơn và phát triển theo xu hướng IoT (Internet of Things) tức vạn vật kết nối internet. Tôi thì thích cụm từ “đồ điện kết nối mạng” hơn.