Tài liệu hc Raspberry Pi thì đã có nhiều tuy nhiên đa số đều viết bằng tiếng Anh. Ở đây mình sẽ tập hợp tất cả bài viết và giới thiệu các nguồn tài liệu hay để các bạn mới học Raspberry Pi có thể nắm bắt nhanh nhất. Danh mục đang trong quá trình hoàn thiện nên mình viết tới đâu sẽ bổ sung tới đó. Các bạn muốn mình viết thêm phần nào thì cứ thoải mái comment ở dưới nha, mình sẽ cố gắng bổ sung.
 

 • Kiến thc cơ s:
 1. Giới thiệu Raspberry Pi
 2. Cấu to của Pi
 3. ARM vs x86
 4. Linux căn bản
 5. 20 command line cần biết trên Linux
 6. Web và vài điều căn bản
 7. Tìm hiểu firmware và raspi-config trên Pi
 • Raspberry Pi căn bn:
 1. Cài đặt hệ điều hành
 2. Thực hành đầu tiên: bật tắt LED
 3. Viết ứng dụng gửi email bằng Python
 4. Dự báo thời tiết qua API
 5. Kết nối webcam, nhận diện khuôn mặt với SimpleCV
 • Raspberry Pi nâng cao
 1. Project: Điều khiển thiết bị qua internet
 2. Project: Handmade time lapse camera
 • Th thut cho Pi:
 1. Gõ tiếng Việt trên Pi
 2. Điều khiển Pi từ xa bằng máy tính
 3. Chụp ảnh màn hình trên Pi
 4. Tùy chỉnh firmware và raspi-config
 • Nên đc thêm:
 1. Website và diễn đàn chính thức của Raspberry Pi : raspberrypi.org
 2. Tạp chí miễn phí về Raspberry Pi : The MagPi

​Download file PDF

https://mshare.io/file/9DYSZwyE