Thiết kế mudule thực thi: mạch điều khiển thiết  bị theo kích thước hộp âm tường  để ứng dụng đưa vào ngôi nhà xây dựng thực tế module gồm 3 kênh cảm biến điện dung gắn  vào  mặt trơn SINO S190 của gộp âm  tường để có thể dễ  dàng trạm cảm biến đóng ngắt thiết bị và tăng giảm độ sáng của thiết bị trong nhà  mỗi module  được thiết kế điều khiển tối đa 4 thiết  bị (đèn )  trên module tích hợp ESP 8266 để nhận lệnh từ server raspberry pi, và gửi trạng thái hoạt động của module lên server qua chuẩn giao thực MQTT của  IOT.

Thiết kế tách rời module cảm biến: đặt ở các phòng làm nhiệm vụ đếm số người trong phòng, đọc cảm biến độ ẩm, nhiệt độ cảm biến khi gas, đo dòng điện tiêu thụ của toàn bộ các thiết bị trong mô hình smart home và  gửi những dữ liệu thu thập của cảm biến về cho server, server  gửi lại giá trị cảm biến nhận được cho module thực thi phân tích và có những độn thái thực hiện tương ưng

Nội dung bao gồm 4 chương :

- Chương 1: Giới thiệu về smart home

- Chương 2: Link kiện và module sử dụng

- Chương 3: Tổng quan về mô hình smart home xây dựng

- Chương 4: Chương trình hoạt động của client trong mô hình smart home

Đường dẫn tải về:

https://mshare.io/file/eqEqBku