Trong clip này tôi sẽ nói về thiết bị điều khiển bằng điện thoại Sonoff. Mục đích là nghiên cứu và chia sẽ cách sử dụng. Cao hơn là nghiên cứu các hack thiết bị để sao lưu và phục hồi phần mềm điều khiển của chip, thay đổi bằng phần mềm điều khiển khác để không phụ thuộc vào các phần mềm của Trung Quốc. Và xa hơn nữa là hoàn toàn làm chủ thiết bị, lập trình lại theo ý muốn của mình.

Trái tim của thiết bị chính là con chip ESP8266 rất phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Hầu hết các thiết bị IOT đều có chung một giải pháp vận hành. Thiết bị IOT mà cụ thể là các thiết bị Sonoff đều kết nối về server của nhà sản xuất. App trên điện thoại để điều khiển thiết bị cũng được kết nối về server của nhà sản xuất để đọc dữ liệu, cập nhật dữ liệu. Như vậy các thao tác điều khiển được được ghi nhận lại trên hệ thống máy chủ của nhà sản xuất. Nếu hệ thống máy không hoạt động thì toàn bộ thiết bị IOT cũng không thể điều khiển được nữa.

Trong clip 1, Dân Điện Tử hướng dẫn cách đấu dây, cài app, kết nối giữa app và thiết bị Sonoff:

Trong clip 2,D ân Điện Tử sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các chế độ hẹn giờ trên thiết bị. Trong bản Basic, thiết bị có 2 chế độ hẹn giờ là hẹn giờ theo lịch tắt / mở thiết bị và hẹn giờ đếm lùi để tắt / mở thiết bị. Nhưng trong chế độ đếm lùi, lịch hẹn không bị xóa đi. Người lập trình có lẽ cho rằng, người sử dụng sẽ có nhu cầu dùng lại chế độ hẹn giờ này nhiều lần trong tương lai.

Abel Nguyễn / dandientu.com