Arduino và Internet Bài 1 – Hello world

Trong bài nói về Arduino và Internet, tôi sử dụng thư viện nguồn mở webduino để chạy các demo. Thư viện webduino hoàn toàn miễn phí cho chúng ta phát triển các ứng dụng điều khiển thiết bị Arduino qua mạng Internet.

Đầu tiên chúng ta cần một mạch arduino Uno và module Ethernet.
Sau khi gắn bo 2 bo mạch này lại với nhau, kết nối với máy tính qua cáp USB, chúng  bắt đầu viết code.

Mời các bạn xem video để biết chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.