Thiết Kế App Cho Android Và Ios Để Điều Khiển Esp8266 Sử Dụng Google Firebase

Khi lập trình điều khiển qua mạng internet, chúng ta cần 1 server trung gian giữa app và thiết bị để lưu trữ thông tin điều khiển. Khi app gửi lệnh, lệnh điều khiển sẽ gửi về server. Thiết bị sẽ lấy dữ liệu có lệnh điều khiển của bạn từ server để xử lý và điều khiển thiết bị.

Nhờ đó, chúng ta có thể điều khiển thiết bị của mình tại bất kỳ nơi đâu.

Đối với nhu cầu sử dụng thông thường, chúng ta khó có thể xây dựng 1 hệ thống server như vậy. Vì vậy, chúng ta thường sử dụng app của các dịch vụ trực tuyến có sẵn như blynk hoặc các dịch vụ tương tự khác để điều khiển thiết bị. Nhưng các dịch vụ đó điều có giới hạn nhất định.

Google xây dựng một hệ thống dữ liệu cung cấp dịch vụ xử lý và lưu trữ dữ liệu cho các lập trình viên viết app gọi là Google Firebase. Dịch vụ Firebase chỉ thích hợp đối với những ứng dụng cần trao đổi dữ. Dịch vụ Firebase của Google có khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực và cũng cho chúng ta sử dụng miễn phí các dịch vụ đó với giới hạn về số lần ghi và đọc dữ liệu trong 1 tháng. Với nhu cầu điều khiển thông thường như tắt mở thiết bị 1 ngày vài lần thì dịch vụ của google là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Tôi  thực hiện 2 clip hướng dẫn các bạn thiết kế app điều khiển vi xử lý ESP8266 mà bạn sẽ không cần bất kỳ kiến thức về lập trình app nào. Việc thiết kế chỉ đơn giản kéo và thả để tạo app.

Để thiết kế app điều khiển thiết bị, chúng ta cần có các loại phần cứng tối thiểu như sau:

  • ESP8266-01
  • Bộ nạp chương trình như CP2102 hoặc tương ứng.
  • Mạch ứng dụng do bạn tự thiết kế hoặc mua ngoài thị trường.

Phần 1:

Đầu tiên, bạn đăng ký tài khoản với Google Firebase bằng địa chỉ Gmail.

https://console.firebase.google.com

Sau khi đã đăng ký tài khoản, bạn sẽ tạo dự án, tạo app, tạo data cho mình trước khi lập trình kết nối.

Sử dụng dịch vụ thunkable.com để thiết kế app

Phần này giới thiệu bạn cách tạo form login với thunkabe, xác thực tài khoản bằng Google Firebase.

Video clip 1

Phần 2

Để lập trình cho ESP8266, chúng ta cần cài thêm vào trong Arduino của mình 2 thư viện:

Quản lý kết nối Wifi

Thư viện Firebase cho ESP8266.

Video Clip 2

Nguồn: dandientu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.