Microcontrollers in Practice

Tóm tắt các ứng dụng được Trình bày trong Ebook này:

1. Truyền thông nối tiếp dùng MCU ( Serial Port)
2. Giao tiếp Song song
3. Giao tiếp ngoại vi ( SPI) — Master – Slave
4. Giao tiếp I2C –> Mở rộng EEPROM, RAM … cho MCU
5. Ứng dụng MCU với điều khiển PID , Fuzzy Logic

Có các ví dụ , và trình bày (bằng Tiếng Anh) nhưng rất dễ hiểu.

DOWNLOAD LINK:
https://mshare.io/file/ZfuU5sE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.