Lập trình hiệu ứng sao băng bằng KeilC cho 8051

Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn tất tần tật từ lý thuyết đến làm 1 mạch LED sao băng 32 cổng bằng vi điều khiển 8051.

Nội dung mình viết sẽ gồm các phần sau:
1. Lý thuyết căn bản về PWM ( Pulse – Width – Modulation) hay còn gọi là điều chế độ rộng xung;
2. Code PWM = C đơn giản bằng vòng lặp, hình ảnh chạy thực tế và xem độ rộng xung trên proteus;
3. Code PWM = C trên ngắt timer của 8051, hình ảnh chạy thực tế và xem độ rộng xung trên proteus;
4. Code mẫu PWM = C 32 cổng bằng ngắt timer của 8051, hình ảnh chạy thực tế và xem độ rộng xung trên proteus.
Phần cuối là sản phẩm LED trái tim với hiệu ứng sao băng.

download:

https://mshare.io/file/v3szgk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.