LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC SỬ DỤNG ARM-STM32F103

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC SỬ DỤNG ARM-STM32F103
4.1 Giới thiệu Kit STM32 STM32F103
4.1.1 Mạch CPU
4.1.2 Mạch giao tiếp RS232 qua USART1
4.1.3 Mạch cấp nguồn và USB
4.1.4 Mạch giao tiếp với LCD, nạp và gỡ nỗi chương trình qua JTAG, các mạch giao tiếp CAN/ PS2
4.1.5 Mạch thẻ nhớ SD/MMC qua giao tiếp SPI
4.2 Điều khiển động cơ bước với Kit STM32 STM32F103
4.2.1.Thiết kế mạch Motor Driver
4.2.2. Chương trình điều khiển Step Motor

DOWNLOAD LINK:

https://mshare.io/file/TaOjZBoC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.