Ebook Arduino cho người mới học

Chủ biên của cuốn sách là ông Phạm Minh Tuấn(TuanPM), người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lập trình vi điều khiển, IoT và phát triển các thư viện mã nguồn mở cho cộng đồng. Tác giả xây dựng cuốn sách này với mục đích đóng góp 1 phần nhỏ những kiến thức của mình để cho những người mới bắt đầu tiếp cận với lập trình vi điều khiển thông qua nên tảng phát triển Arduino.

Nội dung quyển sách này bao gồm các hướng dẫn chi tiết cho người đọc về cách sử dụng và những tính năng của nền tảng phát triển Arduino thông qua board mạch IoT Maker UnoX (Hoặc Arduino Uno), hiểu được các chức năng và chuẩn giao tiếp thông dụng trong truyền nhận dữ liệu, đồng thời bám sát nội dung đã học bằng các bài thực hành. • Phần cứng sử dụng là board mạch phần cứng mở IoT Maker UnoX do IoT Maker VietNam thiết kế, hoàn toàn tương thích với chuẩn Arduino Uno trên thị trường. Đây là 1 dự án open source hardware nên chúng tôi rất hoan nghênh nếu có những nhận xét hoặc đóng góp nhằm cải thiện các tính năng cho board mạch. • Phần mềm sử dụng lập trình trên máy tính là Arduino, ngôn ngữ lập trình C/C++.

Đường Link tải:

https://mshare.io/file/VlUrYk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.